Łysica

Łysica (612 m n.p.m.) - najniższy szczyt w KGP.

Łysica (pot. Góra Świętej Katarzyny) jest najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich. Znajduje się w zachodniej części Łysogór, na południowy wschód od wsi Święta Katarzyna. Znajduje się w obszarze ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

[za Wikipedia]

Łysica - 00.00.20..

...