kŁODZKA GÓRA

Kłodzka Góra (757 m n.p.m.) - kolejny "wątpliwy" szczyt Korony Gór Polski.

Przez twórców KGP Kłodzka Góra (765 m n.p.m.) uznana za najwyższy szczyt Gór Bardzkich, tymczasem ostatnie pomiary wskazują Szeroką Górę (766 m n.p.m.) jako najwyższy szczyt, obniżając jednocześnie Kłodzką Górę do 757 m.

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku Skopca, konieczne będzie zdobycie obu szczytów :) [co też miało miejsce w kwietniu 2018].

[za Wikipedia]

Kłodzka Góra - 17.04.2018

...