KOWADŁO

Kowadło (989 m n.p.m.) – graniczny szczyt w południowej części Gór Złotych (Sudety Wschodnie), położony ponad wsią Bielice.

[za Wikipedia]

Kowadło - 00.04.2018 ???

...