TURBACZ

Turbacz (1310 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Gorców, znajdujący się w centralnym punkcie pasma i tworzący potężny masyw. Według większości źródeł ma wysokość 1310 m , ale niektóre podają 1314 m.

[za Wikipedia]

Turbacz - 23.02.2019

...