Lubomir (912 m n.p.m.)
Lubomir (912 m n.p.m.)

Lubomir (912 m n.p.m.)

Lubomir (904 m n.p.m.)

Ustalając listę szczytów Korony Gór Polski, autorzy brali pod uwagę własne kryteria stąd też Lubomir (912 m n.p.m.) został zaliczony do tej listy jako najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego. Tymczasem naukowa regionalizacja Polski opracowana przez Jerzego Kondrackiego klasyfikuje Lubomir do Beskidu Wyspowego. Ale podążając za ideą twórców KGP, szczyt ten „trzeba zaliczyć!” 🙂

29.02.2020

brak opisu 😛